Media web studio
Image default
Society / Relationships

BHV op de werkvloer

BHV op de werkvloer wordt nog altijd niet gezien als zeer belangrijk. Heel vaak is daarom ook te zien dat vele mensen, en voornamelijk leidinggevende toch eigenlijk geen BHV hebben, en dat is een slechte zaak. Mocht er een noodsituatie ontstaan dan zal je zien dat je je BHV’ers mist. Het personeel dat beschikt over een HBV-certificaat is er namelijk tot toe bevoegd, en eigenlijk ook verplicht, om in het geval van een noodsituatie het gehele pand te alarmeren en de evacueren (deze laatste ligt een beetje aan het type noodsituatie). Mocht het nodig zijn is het ook zo dat de BHV’er moet beperken en tevens bestrijden van brand en andere gevolgen van ongevallen. Het is voor een bedrijf dus van belang dat zij zeker een aantal mensen in dienst hebben die een BHV-cursus hebben gehad. Daarnaast moeten deze mensen jaarlijks een opfriscursus volgen anders is het certificaat niet meer geldig.

Naast het feit dat de BHV’ers een over een geldig certificaat moeten beschikken is het ook van belang dat zij de juiste materialen in de buurt hebben in geval van nood. Het is dus raadzaam en eigenlijk ook verplicht om om de zoveel meter een schuimblusser en een verbandkoffer te hebben hangen. Zo kan in geval van nood snel ingegrepen worden en hoeft niet eerst het halve pand afgezocht te worden waar hetgeen ligt.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg werknemers beschikken over een BHV-certificaat is het nodig om de werknemers op de hoogte te stellen dat er voldoende BHV’ers moeten zijn binnen een bedrijf. Daarnaast is het niet raadzaam om werknemers te verplichten, wanneer men zich vrijwillig meldt zal er te zien zijn dat zij zich ook meer en beter inzetten in geval van een noodsituatie, natuurlijk instinct speelt hierbij een rol. Wanneer men zich vrijwillig aanmeldt is spreiding van de BHV’ers uiterst belangrijk. Het heeft weinig zin als 5 man in een kantoorruimte BHV’er wil worden en op de andere resterende ruimtes niemand aanwezig is.

https://www.schoens-safety.nl/